Yubari Roll

 In Roll

Heavenly Yubari muskmelon roll filled with Hokkaido milk cream, melon custard and
cantaloupe Kanten jelly – topped luxuriously with cantaloupe cream and fresh melons!

ที่สุดของเมล่อน!!  โรลเค้กไส้ครีมนมสดแทรกด้วย “ยูบาริคัสตาร์ด”และเมล่อนสด
จากเมือง “ยูบาริ” เกาะฮอกไกโด แต่งหน้าด้วยเฟรชครีมแคนตาลูปและเมล่อนสด 2 ชนิด!